NÁSLEDKY PO PREKONANÍ COVID 19   A ČÍNSKA MEDICÍNA

(chronic COVID syndrome (CCS),long-haul COVID)

 

LONG COVID je neformálne označenie následkov po prekonaní COVID 19, pretrvávajúcich z obdobia rekonvalescencie. Medzi takéto príznaky patrí únava , bolesti hlavy, dýchavičnosť , anosmia (strata čuchu), svalová slabosť , nízka horúčka a kognitívne poruchy, depresívne stavy. Stále sme ešte v období , kedy sa nedá definitívne povedať , čo je účinné a čo nie. Vo všeobecnosti panuje všeobecná zhoda, že liečba musí byť komplexná a symptomatická.

 

Metódy tradičnej čínskej medicíny sa ukázali v Číne, ale aj na celom svete, ako vynikajúci doplnok modernej medicíny, v boji proti infekcii. V niektorých oblastiach ju dokonca prevyšovali. Ponúkali aj možnosť preventívneho pôsobenia, s ktorým máme na našej klinike veľmi dobré skúsenosti. T.č. sa už nachádzame niečo vyše roka od prvých potvrdených prípadov a dochádzame do situácie, kedy je potrebné sa zaoberať následkami COVID 19.

 

História Číny je bohatá na väčšie či menšie epidémie, ale čo je podstatné, sú aj veľmi podrobne zdokumentované a to nielen faktograficky, ale aj z pohľadu diagnostického a terapeutického a zasadené do unikátnej teórie o  zdraví človeka. Postupy boli takýmto spôsobom sprístupnené ďalším generáciám a využívané úspešne v boji, nielen proti pandémiám. Dobrým príkladom je nositeľka Nobelovej ceny 2015, za objav lieku proti malárií , pani prof. Tu Youyou (屠呦呦). Práve pri svojom výskume  vychádzala z tradičnej medicíny, ktorá sa osvedčila pri terapii malárie a dokonca poskytla unikátny spôsob úpravy rastliny Artemisia annua vo vodnom roztoku, na zvýšenie jej efektu.

 

O čo ide pri infekcii COVID -19 podľa tradičnej predstavy? Tu ma musíte ospravedlniť, nakoľko preklad niektorých výrazov z čínštiny môže znieť veľmi netradične. Zároveň pracujeme s výrazovými prostriedkami popisujúcimi prejavy a niektorým ľuďom bude tento spôsob vysvetlenia vadiť.

 

V prvom rade hovoríme o tzv.“ Vlhkom toxíne (shi du 濕毒) „. Tento výraz nemá spojitosť so žiadnou detoxikáciou , ako ju vnímame v západnom svete. Ale historicky popisoval nejaký agens (vírus, baktéria, plesne, chemické látky...), ktoré sa primárne prejavovali zmenou akumulácie tekutín v organizme. Preto časté prejavy boli práve v spojitosti s tráviacim traktom a pľúcami. Prirodzene prejavy môžu byť rôznorodé, aj teória je omnoho zložitejšia, ale na účel článku nám postačuje. Akumulácia tekutín najčastejšie vytvára obštrukciu a preto prejavy LONG COVID sa najčastejšie prejavujú práve v súvislosti so zaťažením systému pľúc a sleziny podľa teórie Tradičnej čínskej medicíny. Bylinné zmesy a postupy, ktoré boli testované pri vypuknutí epidémie v Číne, brali do úvahy aj tieto súvislosti. Podobne postupujú aj pri jeho chronických následkoch.

 

V terapii následkov  infekcie COVID postupujeme komplexne. V čase písania tohto článku , naše skúseností boli ešte malé , ale vzhľadom na situáciu, búdu narastať. Je vynikajúce byť v tomto období v spojení s mojimi kolegami  v Číne a na Taiwane, ktorí majú omnoho lepšie praktické skúsenosti. V Tradičnej čínskej medicíne používame akupunktúru, bylinnú terapiu, dietetiku a pohybovú terapiu. Celkovú terapiu dopĺňame o podpornú vitamínovu terapiu, v infúznej forme.

 

Už v minulosti sa preukázalo , že akupunktúra účinne zmierňuje bežné príznaky respiračných ochorení,  vrátane úzkostných porúch, nevoľnosti, nespavosti, leukopénie, únavy a zvracania, bolesti brucha a distenziu brucha. Zároveň akupunktúra je účinným terapeutickým prístupom pri dýchavičnosti spojenej s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.

 

Bylinná liečba podľa zásad čínskej medicíny sa ukázala efektívna, pri infekcii Covidom a postupne sa objavujú štúdie, ktoré poukazujú na dobrý efekt pri niektorých symptómoch spojených s následkami , ako je depresia, postraumatický syndróm, úzkosti. Vo všeobecnosti liečba postvírusového chronického únavového syndrómu je vynikajúcou indikáciou pre bylinnú terapiu.

 

Ako som už písal vyššie stále sme iba na začiatku a určite budú pribúdať skúsenosti s terapiou následkov COVID -19. Tradičná čínska medicína a postupy integrovanej medicíny, v rukách skúseného lekára, dokážu byť účinnou zbraňou v našom boji s pandémiou a jej následkov.

 

 

Zhang B, Zhang K, Tang Q, Sun K, Han Z. Acupuncture for breathlessness in COVID-19: A protocol for systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2020 Jul 2;99(27):e20701. doi: 10.1097/MD.0000000000020701. PMID: 32629642; PMCID: PMC7337514.

 

Coyle ME, Shergis JL, Huang ET, et al. Acupuncture therapies for chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review of randomized, controlled trials. Altern Ther Health Med 2014;20:10–23.

 

David Y.W. Lee, Qing Y. Li, Jing Liu, Thomas Efferth,Traditional Chinese herbal medicine at the forefront battle against COVID-19: Clinical experience and scientific basis, Phytomedicine, Volume 80, 2021, 153337,ISSN 0944-7113