Nestabilita členkového kĺbu pri športe

Krásne dni nás čoraz viac a viac vyháňajú do prírody športovať. Beh sa stáva čoraz populárnejším športom a je ideálnou formou relaxu od každodenného zhonu a stresu. Často sú takéto naše snahy sprevádzané aj negatívnymi javmi. Opakované podvrtnutia, niekedy nesprávna obuv alebo iné príčiny vedú k opakovaným bolestiam po záťaži, prípadne k opakovaným podvrtnutiam a nestabilite členkového kĺbu. Možnosti terapie v takýchto prípadoch sú rôznorodé. Dominuje hlavne rehabilitácia, výber vhodnej obuvi a aplikácia stabilizačných pomôcok, ako sú bandáže a pod.

V našej ambulancii Vám ponúkame novinku v liečbe týchto problémov - aplikáciu biodermálnych nití. Biodermálne nite sú vstrebateľné materiály založené na rastlinnom základe. Pomocou ihlového nosiča ich zavedieme do miesta uvoľneného väzu, ktoré sa takouto formou postupne spevní a zlepší sa stabilita členkového kĺbu. 

Túto terapiu môžeme doplniť aj špeciálnymi herbálnymi zmesami z čínskej medicíny, ktoré špecificky vyživujú svaly a šľachy u športovcov a zmierňujú tak vplyv na zaťaženie organizmu a vytvárajú prevenciu úrazov.