V malej skupine max 6 ludí sa budú konať pravideľné stretnutia 1 x mesačne v trvaní 3 hod, následne budete mať možnosť si svoje vedomosti celý mesiac skúšať, následne konzultovať. Pulzová diagnostika sa ťažko učí počas víkendových seminárov a preto sme jednotlivé témy vyčlenili do 7 stretnutí, ktoré tvoria základ. Vzdelanie bude trvať dlhšie, ale o to ľahšie sa jej prakticky naučíte. Tieto semináre nie sú vhodné pre začiatočníkov. 
 

Pulzová diagnostika vychádza z učenia profesora  Weichieh Young na Taiwane . Je to systém, ktorý vychádza z knihy Nan Jing - kniha zložitých otázok. Obsahuje základnú charakteristiku pulzov podľa nám už známych charakteristík ako náplň žily , sila , frekvencia a žiaci so základnými poznatkami o 28 pulzoch môžu nadviazať na túto teóriu a rozšíriť si svoje vedomosti. Pulzy podľa týchto charakteristík rozdeľujeme do úrovne Xian - nebo a vtedy odčítame 6 klimaktických pulzov podľa 6 čchi, Ren - človek pohyb yin a yang. a Tu - zem - teória 5 prvkov. Tieto 3 charakteristiky nám vytvoria obraz pulzu. Následne na tieto obrazy napasujeme terapiu akupunktúrou a v prípade záujmu aj terapiu pomocou bylín.

nezáväzná prihláška

 *
 *