Rodinné terapeutické systémy budú vždy patriť medzi  klenoty čínskej medicíny. Jedným nich  je  aj rodinný systém Dr. Tunga. Tento systém je známy hlavne prepracovaním mimoriadnych akupunktúrnych bodov,  ktoré boli súčasťou  rodinného učenia a zároveň nám dáva aj iný pohľad  na body, popísané na 14. základných meridiánoch. Súčasťou tohto systému sú aj viaceré unikátne teórie vychádzajúce z Nan Jingu knihy zložitých otázok, o použití akupunktúry. Tento seminár tvorí jeden z prvých o Tungovej akupunktúre. 

Pri mojom 3 ročnom pôsobení na Taiwane som mal možnosť sa učiť od priamych žiakov Dr. Tunga tento jedinečný štýl.

 
Téma : 
1.Zang Fu Bei Tong - mimoriadne vzťahy medzi orgánmi 
2.Tzv. zrkadlenie , čiže využitie vzťahov medzi dráhami na liečbu rôznych ochorení. Táto metóda sa často označuje aj ako Balančná akupunktúra - metóda podľa Dr. Tana, ktorý rozvinul idei Dr. Tunga a vytvoril zaujímavý systém. 
3. Navádzacia metóda podľa Dr. Yang wei chie , jedneho z Tungových nasledovateľov 
4. ďalšie body zo systému 

nezáväzná prihláška

 *
 *