Thajsko, Barma a Laos a TČM
China medical university v Taichungu na Taiwane patrí medzi popredné univerzity v Ázii vo výskume čínskej medicíny a zároveň k najlepším vo výučbe TČM na Taiwane. Poskytuje pre- aj postgraduálne vzdelávanie v tejto oblasti. Okrem iného podporuje aj rôzne dobrovoľnícke projekty. Vo všeobecnosti má dobrovoľníctvo na Taiwane veľmi silnú tradíciu hlavne v súvislosti s budhizmom.
 
Práve jedným z takýchto projektov je aj poskytovanie ošetrenia pomocou čínskej a západnej medicíny v chudobných oblastiach Thajska, Laosu a Barmy, prípadne v Nepále a Tibete. Tento projekt funguje už viac ako sedem rokov. Jeden- až dvakrát ročne sa skupina lekárov a študentov vypraví na dva týždne do týchto oblastí a poskytuje zadarmo ošetrenie pomocou akupunktúry, herbálnej medicíny, tuiny, prípadne základné ošetrenie rôznych rán a podobne pomocou západnej medicíny. 
 
V tomto roku sa mi podarilo takejto akcie zúčastniť. 3 lekári a asi 15 študentov medicíny a tradičnej čínskej medicíny sme strávili 14 dní ošetrovaním pacientov v odľahlých oblastiach severného Thajska, Barmy a Laosu. Boli sme rozdelení do 3 skupín. Prvá skupina s dvomi lekármi predpisovala bylinnú liečbu. Druhá skupina boli hlavne študenti západnej medicíny a stomatológie, ktorí mali na starosti učiť deti základným hygienickým úkonom a tretia skupina, kde som bol ako lekár pridelený, mala na starosti akupunktúru a prípadné konzultácie ohľadom pediatrických pacientov. V každej skupine sa striedali ešte 3-4 študenti, ktorí mohli sami pod dohľadom vedúceho lekára liečiť pacientov. Priemer ošetrení napr. na akupunktúre bol cca 100 pacientov denne. A na tradičnú fytoterapiu bolo aj 140 pac. denne v priemere. 
 
Pri herbálnej medicíne sme mali k dispozícii viac ako 200 zmesí a jednotlivých bylín v mletej forme. Bohužiaľ, vzhľadom na to, že som mal pod palcom akupunktúrnu časť a dohliadal som aj na študentov používajúcich akupunktúru, nemal som moc času zúčastňovať sa ošetrenia pomocou bylinnej liečby, a preto sa sústredím skôr na skúsenosti práve v akupunktúre.